Privacy policy

Uw privacy is belangrijk voor ons!

Contactgegevens:

www.tripmotorreizen.nl

Gevestigd te Loevestein 17 3171 JD Poortugaal.

R. Van Dam is de Functionaris Gegevensbescherming van Tripmotorreizen. Hij/zij is te bereiken via Rob@tripmotorreizen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tripmotorreizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tripmotorreizen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tripmotorreizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw boeking
– Het afhandeling van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tripmotorreizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren informatie om de bestelling af te ronden en 7 (zeven) jaren daarna (wettelijke bewaarplicht).
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tripmotorreizen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij georganiseerde groepsreizen (groepsboekingen) delen wij uw naam en email adres met de andere leden van deze groepsreis (groepsboeking). U ontvangt voor aanvang van de groepsreis een digitale deelnemerslijst met daarin de eerder genoemde gegevens van medereizigers.

 

Plaatsen van boeking via contactformulier reizen

Met het contactformulier reizen kunt u bij ons digitaal een offerte opvragen om een reis te boeken. Hiervoor gebruiken wij uw email adres en uw telefoonnummer. Uw gegevens worden verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw boeking of bestelling van uw product. Bij de afwikkeling van deze boeking worden uw (voor de reis noodzakelijk) gegevens door ons gedeeld met ingeschakelde hotels en overige voor de reis noodzakelijke dienstverleners. Bij de boeking van uw reis hebben wij uw correcte naam, adres en woongegevens nodig. Uw telefoonnummer word slechts gebruikt bij vragen. Uw email adres hebben wij nodig om uw boeking compleet te maken en om verder te communiceren met u.

 

 

 

Uw ervaringen

U kunt uw ervaringen omtrent reizen van en met Tripmotorreizen sturen per email naar info@tripmotorreizen.nl. Deze ervaringen zullen vervolgens op de website geplaatst worden voorzien van uw tekst en naam. Deze gegevens blijven op de website staan totdat Tripmotorreizen besluit ze te verwijder of u daartoe een verzoek indient middels een email naar info@tripmotorreizen.nl

 

Contact via email

U kunt contact opnement met Tripmotorreizen via info@tripmotorreizen.nl, robert@tripmotorreizen.nl of rob@tripmotorreizen.nl. U laat hiermee uw emailadres bij ons achter. Deze informatie bewaren wij totdat wij ervan verzekerd zijn dat u tevreden bent met onze reactie. Dit geldt voor alle persoonsgegevens die u verder in dit email bericht aan Tripmotorreizen achter laat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tripmotorreizen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tripmotorreizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tripmotorreizen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tripmotorreizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tripmotorreizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tripmotorreizen.nl